Magdalena Maćkowiak
Warszawa
Do 1985 r. odpowiadała za wydawanie książek i broszur, częściowo firmowanych przez Kom. Porozumienia Międzyzakładowego "S". Zdobywała matryce, klisze, farbę; organizowała przepisywanie na maszynie, utrzymywała kontakt z drukarzami, odbierała wydruki, kolportowała. Zlecała druk "TM" dla struktur KPM "S". Aresztowana w 1982 r.
Wersja do druku