Marek Michałowski
Siedlce
Po wprowadzeniu stanu wojennego redagował przez krótki okres czasu biuletyn podziemnej "Solidarności" w Siedlcach. W okresie internowania we Włodawie redagował i drukował biuletyn więzienny i ulotki. W l. 1983-89 drukował m.in. "Metrum", plakaty, broszury związkowe, książki wydawnictwa Metrum. Prowadził ogólnopolski kolportaż niezależnej prasy (m.in. "Tygodnik Mazowsze", "Kos", "PWA", "Metrum", "Gazeta Podlaska") i książek (m.in. publikacje wydawnictw NOWA, KOS, Przedświt, Krąg, Metrum). Uczestniczył w manifestacjach i akcjach ulotkowych. Represjonowany ( internowany).
Wersja do druku