Ewa Michałowska  
Siedlce
W l. 1981-89 kolportowała na terenie całego Podlasia (m.in. stały kontakt z Łukowem i Sokołowem Podl.) niezależną prasę ( m.in. "Tygodnik Mazowsze", "Kos", "Goniec Wojenny", "Osa", "Wiadomości Podlaskie", "Gazeta "Podlaska", "Metrum"), ulotki, plakaty, znaczki i książki (m.in. publikacje wydawnictw NOWA, KOS, WsKos, Myśl, Krąg, Metrum), przywoziła także do Siedlec gazety wydawane w innych regionach kraju. Aktywnie uczestniczyła w manifestacjach, akcjach ulotkowych i plakatowych. W jej mieszkaniu odbywały się pokazy tzw. kina domowego. Zmarła w 1999 roku.
Wersja do druku