Alicja Maciejowska
Warszawa
Nagrywała relacje zwalnianych z obozów działaczy "S", wspomnienia więźniów łagrów sowieckich oraz więźniów polskich - część z nich opublikowano w książce "Polityczni" (1986). W l. 1982-89 zajmowała się kolportażem publikacji podziemnych (w 1987 r. skonfiskowano jej samochód). W piśmie "Vacat" opracowywała "Kronikę" (1982-83). Była członkiem redakcji biuletynu "Solidarność Radia i Telewizji" (1985-89). (Od 1987 r. w ramach Obywatelskiego Kom. Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. kierowała zbieraniem świadectw na temat pacyfikacji dokonanej przez oddziały NKWD, opracowała na ten temat obszerny rapart.) W l. 1987-89 publikowała w biuletynie "Solidarność Radia i Telewizji", a także w piśmie "Poglądy". Internowana.
Wersja do druku