Agnieszka Maciejowska
Warszawa
W l. 1980-81 w redakcji miesięcznika "NTO". W czasie I Krajowego Zjazdu NSZZ "S" w Agencji "S". Na początku stanu wojennego działała w Biurze Kontaktów Międzyregionalnych. W 1983 r. zakładała wydawnictwo o zmieniających się nazwach (m.in. Mysia 5, Piechur). Była współorganizatorką kolportażu krajowego tego wydawnictwa. Rozprowadzała także prasę (przede wszystkim "TM", "Biuletyn Łódzki") i książki innych wydawnictw. W l. 1985-89 kierowała Wyd. Myśl, wydającym kilkadziesiąt tytułów prasy związkowej, regionalnej i różnych grup politycznych.
Wersja do druku