Maciej Mach
Kraków
Od 20 grudnia 1981 do 1985 roku drukował i kolportował ulotki na terenie HiL. Kolporter "Hutnika", współtwórca w 1981 Komitetu Ocalenia Solidarności w HiL, wszedł do struktur "Grot" w 1982.
Wersja do druku