Janusz Maciejewski
Warszawa
Jest autorem publikacji z dziedziny krytyki i historii literatury zamieszczanych od końca lat 70. w pismach "Puls" i "Zapis", a w l. 1984-89 w "Wezwaniu" i "AH". Od 1984 r. stale publikował w "KN". Był organizatorem niezależnych spotkań, seminariów i dyskusji. W l. 80. dostarczał z Paryża pieniądze oraz książki francuskie i wydawnictwa emigracyjne dla Kom. Nauki Niezależnej.
Wersja do druku