Leszek Matulka
Sławno
W latach 1982-1988 kolportował w mieście Sławnie ograniczone ilości prasy i wydawnictw słupskich (głównie pismo "OKO" i "Solidarność Słupska"), koszalińskich i krajowych. W 1988 r. zaktywizował swą działalność kolporterską w zakładach drzewnych i na terenie Sławna.
Wersja do druku