Kazimierz Materko
Sławno
W latach 1982-1989 kolportował, przede wszystkim w środowiskach rolników indywidualnych, prasę i wydawnictwa słupskie (m.in. słupskie pismo "OKO"), koszalińskie i krajowe.
Wersja do druku