Jerzy Matejek
Siedlce
W 1984r. wykonał (wraz z J. Kucharukiem) pocztówkowe odbitki zdjęć z "Paris Match" przedstawiających zamordowanego ks. J. Popiełuszkę (2000 sztuk), które następnie rozprowadzone zostały przez J. Kucharuka.
Wersja do druku