Joanna Maciejewska
Warszawa
Od początku 1982 r., do aresztowania w 1984 r., w jej mieszkaniu znajdowała się skrzynka "TM" oraz wydawnictw książkowych (NOWA, Krąg).
Wersja do druku