Bogdan Matecki
Warszawa
W l. 1981-86 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "Ściągawka", "TM", "TW", "Źródło") wśród klientów kiosku "Ruchu", w którym pracował, przy ul. Trzech Budrysów. (Współpracował m.in. z Z. Staroniem.)
Wersja do druku