Marcin Maszewski
Warszawa
W l. 1988-89 był redaktorem informatora "NZS PW", współpracownikiem pisma NZS "Bratnia Pomoc" (1988), pisma FMW "Waga"; kolporterem, członkiem GO "Solidarni".
Wersja do druku