Małgorzata Lanota
Warszawa
W 1981 r. w zespole redakcyjnym dziennika "Niezależność" wydawanego przez Region Mazowsze (redaktorka i autorka tekstów). Współredagowała dwutygodnika "Hartownia" (1983) przemianowany na "Chleba i Wolności" (1984).
Wersja do druku