Maria Lalek
Łódź
Przed 1980 r. okazjonalnie kolportowała ksiązki i wydawnictwa bezdebitowe (od Seweryna Brykalskiego). Po 1981 r. pisała matryce "Wolnej Solidarności" i "OKNA" (z Iwoną Książek), wybierała ze zbiorów WiMBP materiały dla wydawnictw Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej. Jako kurier przewoziła wydawnictwa niezależne z Warszawy do Łodzi. W 1980 r. była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w Bibliotece im. Waryńskiego, sekretarzem Komisji Zakładowej, a później członkiem Tajnej Komisji Zakładowej - w l. 1982-88.
Wersja do druku