Krzysztof Lachowski
Warszawa, Białystok
Od roku 1976 związany z opozycją demokratyczną. Wykonywał prace redakcyjne, drukarskie, introligatorskie, kolporterskie dla "Robotnika", Biuletynu Informacyjnego KOR", "Zapisu", od 1978 prowadził niezależną bibliotekę, Na terenie DS "Mikrus" w drugiej połowie lat siedemdziesiątych prowadził działalność samokształceniowa.
Wersja do druku