Katarzyna Latałło
Warszawa
Od 1982 r. działała w Duszp. Śr. Tw., jako organizatorka i uczestnik wystaw w galeriach przykościelnych i domowych (m.in. dwie wystawy w 1982 i 1983 r.) W stanie wojennym w swej pracowni organizowała wystawy młodym twórcom. W l. 1982-85 współpracowała z niezależną galerią ZPAP.
Wersja do druku