Jacek Laskowski
Łódź
W 1982 r. kolportował łódzką gazetkę pod nazwą "Komenda Główna Akcji Konspiracyjnej". Odbiorcami byli: Sędzimierz Furmańczyk (PŁ), Ewa Dwornik (COBR Przem. Dziewiarskiego), Wacław Popławski (Sp. Pracy Technika), Jan Mertl (Instytut Wł. Chemicznych), Wiesława Zatorska (Biblioteka Akademii Medycznej), Krzyś Wróbel i zaprzyjaźnieni rzemieślnicy. Od 1983 przywozi na koszt własny prasę z Warszawy. Oprócz Tygodnika Mazowsze, Woli, Przeglądu Wiadomości Agencyjnych również po kilkanaście egzemplarzy gazetek z całej Polski. Dostawcą był Jacek Hugo Bader i pani Hanna Grabińska (związana z kościołem Św. Stanisława Kostki - współpracownica ks. Jerzego Popiełuszki). Do stałych odbiorców dołączyli pracownicy ZPO Eskimo i MPK. W latach 1981 - 1985 "pieczątkował" wraz z Zofią Dwornik - Laskowską i Ewą Dwornik na obiegowych banknotach logo Solidarności i wykonywał tą metodą ulotki okazjonalne. Rozrzucał na manifestacjach i w DH Central wykonane przez siebie ulotki i zdjęcia Lecha Wałęsy, co zaowocowało pierwszym zatrzymaniem. W grudniu 1981 rozpoczął wraz z Zofią i Ewą Dwornik akcje zbierania środków spożywczych i odzieży, które to dostarczane były regularnie do o. Miecznikowskiego w kościele oo.Jezuitów. Akcja ta trwała do końca okresu internowania. Od 1985 do 1996 r. prowadził i zaopatrywał magazyn ubrań, środków spożywczych i czystości, przy parafii Św. Witalisa w Tuszynie. Organizował transporty z Angii, sponsorowane przez tamtejszą Polonię (kontakty poprzez panią Hannę Grabińską - córkę konsula generalnego RP do 1939 r. w Monachium). Od 1976 roku po powrocie z Berlina Zachodniego był trzykrotnie przesłuchiwany przez oficera SB Piotra Pacelta i odebrano mu paszport. Zatrzymany przez SB. Za złożenie wieńca pod tablicą stoczniowców na kościele Św. Krzyża został ukarany przez kolegium orzekające.
Wersja do druku