Krystyna Laskowicz
Poznań
W 1980 redaktor pisma "Serwis Informacyjny KZ NSZZ 'S' UAM". 18 grudnia 1981 internowana, osadzona w Gołdapi, zwolniona w marcu 1982. 27 grudnia 1982 aresztowana, druga oskarżona w procesie J. Pałubickiego. Osadzona w AŚ w Poznaniu, zwolniona na mocy amnestii w maju 1983. Autorka tekstów do podziemnej prasy, organizatorka sieci kolportażu.
Wersja do druku