Jan K. Laskosz
Rzeszów
Drukarz, redaktor i wydawca niezależnego pisma "Obrona", wydawanego od lutego 1982 oraz wydawca i redaktor pisma "Łącznik", wydawanego od 16 grudnia 1982. Współtwórca wydawnictwa KOS - MAKI (1982). Drukował, także "Solidarność Trwa" Biuletyn Informacyjny RKW Rzeszów (1982- 83). Aresztowany 14 kwietnia 1983, objęty amnestią. Kolporter prasy i wydawnictw drugiego obiegu 1982 - 1985. Wyemigrował w 1985 r. Zmarł w 2003 r.
Wersja do druku