Robert Kaczmarek
Kraków
W 1978 roku założył dwumiesięcznik "Merkuryusz Krakowski i Światowy", wychodzący do 1981 roku. W tym okresie pisał do "Sygnału". W lutym 1982 zaczął wydawać "Kronikę Małopolską" wychodzącą do kwietnia 1983 roku, jako organ utworzonej przez niego tajnej struktury kolportażu w zakładach, nazywanej ABC. W latach 1980 - 81 szef regionalnej informacji związkowej. Wydawał w tym czasie tygodnik "Goniec Małopolski" i dziennik "Aktualności", którego był redaktorem naczelnym.
Wersja do druku