Irena Kaczkowska
Warszawa
W l. 1982-89 kolportowała wydawnictwa i prasę (m.in.: "Arka", "Baza", "CDN-GWR", "Krytyka", "Robotnik", "TM", "TW", "Wola", "Vacat"), głównie wśród pracowników Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Wersja do druku