Andrzej Piotr Kern
Łódź
W stanie wojennym jeździł do zakładów karnych (np. Hrubieszów, Braniewo, Łęczyca), opiekując się skazanymi. Dostarczał prasie podziemnej relacje z procesów i informacje o łamaniu prawa ("Arka"). W l. 1964-86 obrońca działaczy opozycyjnych, studentów i robotników w kilkudziesięciu procesach politycznych m.in. Karola Głogowskiego (1964-69), Jerzego Szczęsnego (po Marcu'68), w stanie wojennym - Andrzeja Słowika, Jerzego Kropiwnickiego i Grzegorza Palki - liderów łódzkiej "S" zagrożonych najwyższymi karami, do kary śmierci włącznie: Jerzego Dłużniewskiego - przywódcy łódzkiej "S" podziemnej; Józefa Śreniowskiego - członka KOR; Wieslawa Żyżniewskiego - lidera KPN oraz związkowców wyrzuconych z pracy (m.in. z Zakł. Przem. Bawełn. im. Marchlewskiego), a także działaczy "S" z regionu łódzkiego, sieradzkiego i płockiego. Doradca i pełnomocnik prawny łódzkiej "S". Od 1981 r. bliski współpracownik o. Stefana Miecznikowskiego. W Duszpasterstwie Ludzi Pracy (kościół oo. Jezuitów w Łodzi): udzielał porad, prowadził wykłady o prawach pracowniczych i instruktaż zachowania się w sytuacji represji (przesłuchanie, zatrzymanie, aresztowanie) oraz nakłaniania do współpracy z SB. Jawnie inwigilowany, objęty zakazem wyjazdu za granicę. W ramach represji w 1983 r. został ciężko pobity jego syn Andrzej. Współzałożyciel Związku Młodych Demokratów (1956 r.). Po delegalizacji ZMD działacz Ruchu Wolnych Demokratów - od l. 70. ROPCiO. Współpracownik Komitetu Helsińskiego (1984-86). Internowany: 9. 05.-10.06.1982 (Łowicz). Jako obrońca współpracował z mec. B. Jaźwińskim , W. Lisem-Olszewskim i S. Maurerem. Od 1956 r. Autor publikacji historycznych, m.in. "Skazani na zagładę" - wyd. Łódź 1993.
Wersja do druku