Krzysztof Kepal  
Pruszków
W l. 1982-89 kolportował wydawnictwa podziemne we współpracy z K. Mazurem (transport). Pomagał matce H. Kepal w prowadzeniu magazynu prasy podziemnej, który znajdował się w ich mieszkaniu. Od jesieni 1986 r. wydawał pismo niezależne dla dzieci "Okienko", które także kolportował. Podpisał i kolportował "List do społeczeństwa polskiego w sprawie ZHR".
Wersja do druku