Helena Kepal
Pruszków
W jej mieszkaniu znajdował się magazyn prasy i wydawnictw niezależnych. Kolportowała pisma ("Wytrwali", "Baza", "KOS", "TW", "TM", "Wola", "CDN-GWR", "Praca", "Karta", "Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej"), książki (NOWA, Zbliżenia), znaczki poczty podziemnej, kartki okolicznościowe. Organizowała Msze za Ojczyznę w kościele przy szpitalu w Tworkach oraz towarzyszące im spotkania. Współorganizowała inne przedsięwzięcia kulturalne we współpracy z ks. R. Indrzejczykiem, a potem z ks. T. Wochem.
Wersja do druku