Tadeusz Kensy
Rzeszów
1977-78 członek i rzecznik krakowskiego SKS, od 1979 współpracownik Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, współpracownik KSS "KOR". W Związku od 1980, współredaktor i współwydawca niezależnego pisma "Wieś Rzeszowska", współorganizator NSZZ "Solidarność Wiejska" i struktur "S" na Rzeszowszczyźnie; W 1981 uczestnik tzw. strajku rzeszowskiego, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI "S" w Rzeszowie. Przewodniczący KZ w PKS Oddział Osobowy tamże, delegat na WZD Regionu Rzeszów, członek Prezydium ZR; delegat na I KZD w Gdańsku, członek KK. 13 grudnia 1981 internowany, więziony w ZK w Iławie, Załężu, Kielcach-Piaskach i Łupkowie. Zwolniony na początku grudnia 1982; po wyjściu na wolność wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W kwietniu 1983 zwolniony z pracy, półtora roku bezrobotny. 1989-90 wiceprzewodniczący KZ w swoim dawnym zakładzie pracy (mimo że nie zatrudniony w PKS).
Wersja do druku