Marek Kempski
Gliwice
W l. 1980 - 81 był organizatorem i przewodniczącym KZ "S" w kop. "Sośnica" w Gliwicach, organizując także dostawę niezależnej prasy i książek; po 13. XII. 81 r. utworzył podziemną TKZ "S" w kopalni, w l. 83 - 85 wydawał na powielaczu pismo "Karlik" (n. 1,5 - 2 tys.), sygnowane przez Delegaturę RKW Gliwice, organizował kolportaż książek i pism podziemnych regionalnych ("RIS", "Głos Śląsko - Dąbrowski" i in.) i krajowych ("Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny"); w 84 powołał pismo "Wokół Nas", które przekształcił w oficynę książkową (w l. 85 - 89 wydała kilkanaście tytułów w n. od 3 - 5 tys., techniką offsetową, np. "Historię KSS KOR" J. J. Lipskiego i in.); w 86 r. utworzył i prowadził w Gliwicach oddział "Powściągliwości i Pracy" - towarzystwa jawnej myśli niezależnej.
Wersja do druku