Tadeusz Kempisty
Warszawa
W stanie wojennym przewodniczący "S" w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. Od 1985 r. w Służbie ks. Jerzego Popiełuszki. Kolporter wydawnictw "S", książek wydawnictwa Krąg oraz Wydawnictwa Polskiego.
Wersja do druku