Bogdan Kądej
Warszawa
W l. 1980-89 kolportował książki (NOWA), pisma ("Wola", "KOS", "CDN-GWR", "TM"), drukował ulotki, kolportował i drukował pismo "S" zakładowej Zakładów im. Kasprzaka - "Radiowiec" (wychodzące w l. 1984-89).
Wersja do druku