Henryk Kaźmierski
Młyniec w b. woj. toruńskim
Działacz "S"RI. W latach 1982 - 1989 kolportował prasę i wydawnictwa, często otrzymywane od Mirosławy Wronieckiej, w środowisku sąsiedzkim
Wersja do druku