Eugeniusz Kaźmierczak
Wrocław
W stanie wojennym zbierał materiały z zakładów pracy - "FAT", "Fadroma", "Hutmen", "Pilmet", "Polar" - i w formie artykułów, raportów, przekazywał do redakcji gazety "Z Dnia na Dzień". W zakładach "Pilmet" i Zakładach Energetycznych zainicjował powstanie redakcji zakładowych, które wydawały własną gazetę.
Wersja do druku