Piotr Kazanowski
Nowy Sącz
W latach 1981 - 88 prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych na terenie WPK w Nowym Sączu Oddział w Gorlicach.
Wersja do druku