Kazimierz Kaczor
Warszawa
Działał w strukturach "S" i w ZASP po jego delegalizacji. Od 1982 r. współpracował z ks. J. Popiełuszką przy organizowaniu oprawy artystycznej Mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki oraz innych programów, niezależnych spektakli poetyckich (np. "Raport z oblężonego miasta" Z. Herberta w reż. J. Zembrzuskiego), koncertów, montaży patriotycznych, rocznicowych prezentowanych w kościołach w Warszawie (Duszp. Śr. Tw., Muzeum Arch. Warsz.) i w kraju.
Wersja do druku