Jacek Kaczmarski  
Warszawa
Od połowy lat 70. występował w prywatnych mieszkaniach, a także m.in. podczas uroczystości odsłonięcia pomników Ofiar Grudnia '70 w Gdańsku i Gdyni. W 1981r. otrzymał drugą nagrodę (Srebrny Knebel) na Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostał we Francji, aktywnie włączając się w emigracyjne życie kulturalne. Jego piosenki stały się muzyką polskiego podziemia (świadczy o tym liczba wydanych w wydawnictwach niezależnych - m.in. NOWA, CDN - kaset, śpiewników i tomików wierszy). W 1984 r. został pracownikiem RWE.
Wersja do druku