Marcin Jabłoński
Warszawa
W 1968 r. fotografował wydarzenia w Czechosłowacji. Od 1978 r. współpracował z Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWA; przewoził papier, książki, farby do tajnych drukarni. Był jednym z pierwszych fotoreporterów zebrań Komitetu Obrony Robotników (zdjęcia przekazywał do archiwum NOW-ej). Represjonowany pod koniec lat 70. (konfiskata prawa jazdy i sprzętu fotograficznego). W latach 80. współpracował z "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych". Zdjęcia jego eksponowano na wystawach organizowanych w kościele św. Stanisława Kostki, a także za granicą.
Wersja do druku