Jerzy Piotr Jabłoński
Łódź
Członek Komitetu Samoobrony Studenckiej. Podczas pobytu w Belgii organizował przerzut do Polski literatury niezależnej (np. wydawnictw paryskiej "Kultury"). Inwigilowany, w 1979 r. zatrzymany i pobity za rzekome zakłócanie spokoju (kolegium orzekające ds. wykroczeń oraz grzywna za uchylanie się od pracy). Internowany od 13 grudnia 1981 r. do czerwca 1982 r. w Łęczycy i Łowiczu.
Wersja do druku