Bolesław Jabłoński
Warszawa
W latach 1982-84 współpracował z Grupami Specjalnymi, drukował ulotki. Następnie do 1989 r. w jego domu mieściła się drukarnia Oficyny Wydawniczej Rytm; powielał książki, "Tygodnik Mazowsze" i druki dla mniejszych grup nie mających swojego zaplecza poligraficznego. Brał udział w przejmowaniu z Zachodu sprzętu poligraficznego.
Wersja do druku