Alfred Jabłoński
Czarna Białostocka
Od początku stanu wojennego do 1985 r. był organizatorem kolportażu pisma "Cień" - Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Czarnej Białostockiej.
Wersja do druku