Danuta Jadczak
Warszawa
Po Sierpniu '80 współpracowała z Biurem Interwencji Regionu Mazowsze. Była łączniczką i spikerką Radia "Solidarność" (do sierpnia 1982). Do 1986 r. kolportowała publikacje różnych wydawnictw i drukowała biuletyn Agencji Informacyjnej "S". Na początku stanu wojennego wyrzucona z pracy. Aresztowana i więziona przez 11 miesięcy.
Wersja do druku