Sabina Jaczyńska
Warszawa
W stanie wojennym kolportowała pismo "CDN - Głos Wolnego Robotnika" wśród nauczycieli ze Studium Nauczycielskiego.
Wersja do druku