Jerzy Jackowski-Nostitz
Warszawa
W latach 1982-88 odbierał z drukarni lub centralnego punktu kolportażu i rozwoził nakłady pisma i publikacji Wydawnictwa Słowo. W tym samym czasie przechowywał znaczną część archiwum "Słowa".
Wersja do druku