Antoni Jackowski
Kraków
W latach 1981-88 koordynował kolportaż pism II obiegu w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wersja do druku