Jerzy Jackl
Warszawa
W 1976 r. powielał na maszynie do pisania "Komunikat" KOR. Był członkiem zespołów redakcyjnych pism: "Myśl Niezależna" (poł. 1982-87), "Wydawnictwo przed i po 13 grudnia", od nr 2 pod nazwą "Biuletyn Międzywydawniczy BMW"- jako redaktor naczelny (1982-86), "Zeszyty Problemowe", od nr 2 przemianowane na "Warszawskie Zeszyty Historyczne" (1986-90), a także "Robotnik" (1988) i krótko "Wyzwolenie". W dwóch pierwszych zajmował się również kolportażem. Był wydawcą trzech książek w założonym przez siebie Wydawnictwie "MN" (druga poł. lat 80.); redaktorem i autorem licznych artykułów w "Niezależnej Encyklopedii Powszechnej". Współorganizował i był jurorem Podziemnej Nagrody Wydawniczej "S" Pracowników Wydawnictw.
Wersja do druku