Aldona Jabłońska-Klimczak
Warszawa
Od 1977 r. drukowała w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA (najpierw u siebie w domu) m.in. "Robotnika", "Zapis", "Białą Księgę Cenzury" i składała te tytuły. Od lata 1982 r. regularnie dostarczała duże ilości prasy, głównie "Tygodnik Mazowsze" do Gdańska. W latach 1985-89 była członkiem kolegium redakcji "KOS-a". Jako dziennikarka tego pisma obsługiwała Okrągły Stół. Prowadziła punkt kolportażu podziemnych wydawnictw. Publikowała w różnych niezależnych czasopismach.
Wersja do druku