Stanisław Jabłonowski
Warszawa
W latach 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN -Głos Wolnego Robotnika", "KOS", "Robotnik", "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Tygodnik Mazowsze", "Tygodnik Wojenny", "Wola"), przede wszystkim wśród pracowników Wydziału Melioracji Wodnych SGGW.
Wersja do druku