Lista nazwisk zaczynających się literą I
z miejscowości: Warszawa
Zbigniew IdziakowskiDrukarz, kolporter i autor tekstów w pismach "Sprawa Robotnicza" i "Front Robotniczy". Rozpowszechniał również sprowadzane ...więcej
Jerzy IgnatowskiW latach 1977-89 współpracownik KSS "KOR", Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA , Wydawnictwa Przedświt, Wydawnictwa In ...więcej
Izabela IkanowiczNa początku stanu wojennego prowadziła punkt kolportażowy książek i pism. W latach 1982-90 była w ...więcej
Piotr IkonowiczPrzed 1980 r. kolportował ograniczone ilości prasy II obiegu. W 1981 r. pracował jako redaktor ...więcej
Grzegorz IlkaW latach 1984-89 był drukarzem ("Robotnik", "Tygodnik Mazowsze", "CDN-Głos Wolnego Robotnika"), redaktorem pism: "Robotnik", "Robotnik ...więcej
Maciej IłowieckiW 1981 r. był delegatem Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych na Kongres Kultury Polskiej. ...więcej
Grzegorz IwanickiOd początku stanu wojennego pisał i drukował ulotki. Był współwydawcą kalendarza fotograficznego (1984). Rozwoził do ...więcej
Robert IwanickiBył introligatorem, kolporterem w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA (1984-90). Brał udział w przywożeniu maszyn poligraficznych ...więcej
Jacek IwanieckiW latach 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę II obiegu (m.in.: "CDN - Głos Wolnego Robotnika", ...więcej
Barbara Iwanowska-RogalskaPo Sierpniu 1980 r. brała udział w działalności Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, była delegatem na Zjazd ...więcej
Stanisław IzbickiDo 1989 r. kolportował prasę i książki. Na kserografie powielał książki wydane w podziemnych wydawnictwach ...więcej
Piotr IzgarszewW latach 1986-89 drukarz Grup Oporu "Solidarni". Zmarł w 2007 r. ...więcej
Ewa Izgarszew-ZołotuchaW latach 1982-89 prowadziła bardzo szeroki kolportaż wydawnictw i prasy II obiegu, a w latach ...więcej

znalezionych: 13