Maria Indyk
Kraków
W latach 1981-88 pisała artykuły do prasy niezależnej oraz zajmowała się kolportażem wydawnictw - Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Przedświt, ABC - na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1984-87 współpracowała z "Radiem Małopolska".
Wersja do druku