Maciej Iłowiecki
Warszawa
W 1981 r. był delegatem Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych na Kongres Kultury Polskiej. Wiceprezes SDP, później działał w podziemnym stowarzyszeniu. Był członkiem założycielem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauki. W stanie wojennym przyczynił się do ocalenia archiwum SDP (przechowywanym później m.in. u D. Fikusa), które miało zostać spalone zgodnie z decyzją komisarza. Uczestniczył w pomocy dziennikarzom represjonowanym oraz w inicjatywach dziennikarskich (ze S. Bratkowskim), w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych, wygłaszał odczyty w całej Polsce. W USA (1984-87) zbierał pieniądze na SDP. Publikował w "Kulturze" paryskiej, "Aneksie", występował w RWE. Współpracował przy tworzeniu raportów o stanie nauki polskiej i społeczeństwa polskiego. Opublikował książkę "Karli realizm" (1985).
Wersja do druku