Piotr Ikonowicz
Warszawa
Przed 1980 r. kolportował ograniczone ilości prasy II obiegu. W 1981 r. pracował jako redaktor w serwisie informacji "Solidarności" Regionu Mazowsze. W latach 1981-89 współredagował pisma "Miś" i "Robotnik", publikował w wielu czasopismach, drukował, kolportował, przewoził, składał, sporządzał makiety, nadawał audycje radiowe, wszystkie te czynności organizował. W 1987 r. był współzałożycielem Polskiej Partii Socjalistycznej. W tym samym roku z inicjatywy PPS uczestniczył w organizowaniu ogólnopolskiej akcji "Miesiąc prasy zakładowej", która doprowadziła do edycji bądź reedycji kilkudziesięciu tytułów pism wydawanych przez Komisje Zakładowe "S".
Wersja do druku