Jan Ignaczewski
Płock
W stanie wojennym kolportował na terenie fabryki Maszyn Żniwnych pisma płockie oraz "Robotnika", "Tygodnik Mazowsze", "Wolę", itp. Ponadto rozprowadzał znaczki poczty podziemnej, pocztówki, kalendarzyki. W sierpniu 1982 r. uczestniczył w redagowaniu i druku ulotki związanej z rocznicą założenia "Solidarności" - za co został aresztowany (wyrok w zawieszeniu). Po wyjściu z aresztu kontynuował działalność kolporterską do 1989 r. Internowany 13 grudnia 1981 r. W 1980 r. należał do założycieli NSZZ "S" w fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku, w 1988 r. został przewodniczącym KZ "S", a w 1989 r. wiceprzewodniczącym ZR "S" Ziemi Płockiej.

Wersja do druku